Prisdiskriminering basert på kundegjenkjenning

Type/nr R22/04
Skrevet av Sigrid Koppen
I de fleste markeder møtes selger og kjøper gjentatte ganger i markedet. I noen tilfeller vil en bedrift kunne registrere og gjenkjenne egen kundegruppe i én periode. Gjenkjenning gir mulighet til å prisdiskriminere mellom nye og gamle kunder i neste periode. Når bedriften kan gjenkjenne kunder vil introduksjon av byttekostnader, produktdifferensiering eller en kombinasjon av disse kunne medføre at kunder står overfor ulike priser. Rapporten søker å gi svar på hvordan prisdiskriminering basert på kundegjenkjenning påvirker kunder og selgere. Andre aktuelle spørsmål er om det lønner seg for bedriften å prisdiskriminere og hva som skjer med konsumentenes velferd.
Språk Skrevet på norsk