Publikasjoner

Effects of Flat Tax Reforms on Economic Growth in the OECD Countries
Armando J. Garcia Pires and Tom Stephan Jensen
A12/11
En fusjon mellom likeverdige? Integrasjonen av Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter
Helene Loe Colman, Eivind Falkum and Inger Stensaker
R05/11
Cartels Uncovered
Ari Hyytinen, Frode Steen and Otto Toivanen
A08/11
Vertical Control and Price Cycles in Gasoline Retailing
Øystein Foros and Frode Steen
A07/11
Miljøindikatorer i Jordmod
Ivar Gaasland og Solveig Glomsrød
A01/10
Samfunnsøkonomisk analyse av næringspolitiske virkemidler overfor reiselivsnæringen
Kåre P. Hagen, Leif Hem, Nina Iversen, Egil Kjerstad og Karl R. Pedersen
R03/11
Capital Structure and International Debt Shifting: A Comment
Jarle Møen, Dirk Schindler and Guttorm Schjelderup
A03/10