Publikasjoner

Media Bias, News Customization and Competition
Armando J. Garcia Pires
A14/10
Media Bias and News Customization
Armando J. Garcia Pires
A13/10
Hjelpemidler og egenbetaling
Christian Andersen
A18/10
Klimaendringer og verdiskaping på Vestlandet
Frode Skjeret, Stein Ivar Steinshamn, Rune Mjørlund og Per Heum
R04/09
Business Region Bergen - bakgrunnsnotat for indikatorer
Christian Andersen, Rune Mjørlund og Grete Rusten
A43/09