Sekretessejurisdiksjoner, korrupsjon og økonomisk kriminalitet

Type/nr A33/11
Skrevet av Guttorm Schjelderup

Skatteparadisene har lovstrukturer som er spesialdesignet for å tilsløre informasjon om aktiviteter og eierforhold som utelukkende berører andre stater. Dette er ikke utøvelse av selvråderett, men inngripen i andre staters selvråderett, og strukturene gir incitamenter til korrupsjon og kriminalitet i andre land. I denne artikkelen belyses disse lovstrukturene, og det gis eksempler på korrupsjon og økonomisk kriminalitet, hvor skatteparadiser har vært sentrale.

Språk Skrevet på norsk