Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper

Type/nr A09/12
Skrevet av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes

Arbeidsnotatet beskriver databasen med norske regnskapstall og selskapsinformasjon som brukes i forskning og utredninger ved Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) og Norges Handelshøyskole (NHH). Formålet med notatet og de tilhørende datafilene er å dokumentere og kvalitetssikre denne databasen som inneholder regnskaper for alle norske virksomheter og konserner for årene 1992-2010, om enn med noen manglende selskaper i de første årene. Arbeidsnotatet er en oppdatering og utvidelse av Arbeidsnotat nr. 10/11, ”Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper” dels med data for året 2010 og dels ved supplert historisk informasjon om revisorer, regnskapsførere og styrestruktur, i tillegg til noe ren korrektur.

Språk Skrevet på norsk