Konkurranse i taxi markedet

Type/nr R03/12
Skrevet av Rolf J. Brunstad, Kurt Jörnsten og Siri Pettersen Strandenes

I denne rapporten oppsummerer vi resultatene fra en analyse av konkurransevirkninger av dagens konsesjons- (løyve-) praksis der fylkesmyndigheten tildeler taxisentralene innenfor ett og samme løyveområde ulike antall løyver. Spesifikt tar vi utgangspunkt i Bergens taxi marked med en stor sentral, den opprinnelige Bergen Taxi, en mellomstor Norgestaxi og 2 mindre sentraler målt i antall løyver. I tillegg gir vi en kort gjennomgang av litteratur om regulering av taximarkeder internasjonalt.

Språk Skrevet på norsk