Publikasjoner

Insentiver til investeringer i forskning og utvikling
Rune Mjørlund og Frode Skjeret
A36/09
NUF. Et verktøy for økonomisk kriminalitet?
Erik Lamøy og Torstein Klokk Pettersen
A31/09