Drivkreftene bak opplagsutviklingen til en landsdekkende norsk tabloidavis. En økonometrisk tidsserieanalyse av Verdens Gang fra1978 til 2009

Type/nr A23/11
Skrevet av Marius Hagen og Øyvind Nøstdal

I denne utredningen studeres årsakene bak opplagsutviklingen til VG fra 1978 til 2009. Dette gjøres ved å gjennomføre en økonometrisk analyse av tidsseriedata. Forfatterne finner at i underkant av 60 % av opplagsutviklingen kan forklares ut i fra velstandsutviklingen i Norge og den økte konkurransen fra nettavisene til Dagbladet, VG og Aftenposten. Nettavisene til lokal- og nisjeaviser har ingen signifikant effekt på opplaget. Videre konkluderes det med at VGs økte fokus på sport og sex i analyseperioden har påvirket opplaget negativt. Avisens økte reklameandel har derimot ikke hatt noen signifikant påvirkning på opplaget. I tillegg finner forfatterne at konjunktursjokk har en symmetrisk påvirkning på VGs opplag. Analysene viser også at valg av redaktør kan ha stor innvirkning på opplaget.

Språk Skrevet på norsk