Styringssystemets innvirkning på lederes motivasjon. Hvordan motiveres ledere gjennom styringssystemet?

Type/nr R12/11
Skrevet av Vilde Målsnes

Opprinnelig er styringssystemet til for å få en effektiv utnyttelse av organisasjonens ressurser. Med bakgrunn i at 75-80 prosent av yrkene i dag er kunnskaps- eller serviceorienterte, vil mennesket være organisasjonens viktigste ressurs. Dette fører til at styringssystemets kanskje viktigste oppgave er å få en effektiv utnyttelse av arbeidskapitalen. I henhold til motivasjonsteori, vil motivasjon få mennesket til å prestere sitt beste og derfor være den mest effektive måten å utnytte arbeidskapitalen på. Motivasjon i styringssystemet er et område som er lite forsket på, på tross av at det trolig er en av styringssystemets viktigste oppgaver. Denne utredningen vil derfor forsøker å belyse linken mellom styringssystemet og motivasjon. Dette gjøres gjennom en kvalitativ case analyse av Statoil og Aker Solutions. Det gjennomføres dybdeintervjuer med ledere på øverste ledernivå, som gir rapporten mulighet til å analysere ledernes meninger og tanker rundt to forskjellige styringssystemer.

Språk Skrevet på norsk