Bedriftenes erfaringer med VRI-satsingen i Hordaland

Type/nr R27/10
Skrevet av Stig-Erik Jakobsen, Olav C. Efskin Løken, Erling A. Christiansen og Bård Vestøl Birkedal

Denne rapporten retter søkelyset mot bedriftenes erfaringer med VRI-satsingen i Hordaland. VRI-programmet (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) ble lansert i februar 2007 som Norges forskningsråds nye satsing på forskning og innovasjon med relevans for næringslivet i norske regioner. Rapporten kartlegger hvordan bedriftene er blitt involvert i satsingen, deres synspunkter på ordningen og noen resultater av deres deltakelse i prosjekter som har vært gjennomført med støtte fra VRI-programmet. Analysen baserer seg på intervjuer med en rekke deltakende bedrifter og andre nøkkelinformanter som har vært involvert i arbeidet. Rapporten inngår som en del av SNFs følgeevaluering av VRI-satsingen i Hordaland.

Språk Skrevet på norsk