Publikasjoner

Samkjøringsmodellen: En oversikt med vekt på økonomisk tolkning
Finn R. Førsunda, Birger Mob, Balbir Singha, Ove Wolfgangb(aSNF - bSINTEF)
R30/05
Feasibility in Finite Time
Sjur D. Flåm, J.-B. Hiriart-Urruty and A. Jourani
A26/07
Private Information, Transfer Utility, and the Core
Sjur D. Flåm and L. Koutsougeras
A25/07
Risk Exchange as a Market or Production Game
Anders Borglin and Sjur D. Flåm
A24/07
Small Family, Smart Family? Family Size and the IQ Scores of Young Men
Sandra E. Black, Paul J. Devereux and Kjell G. Salvanes
A21/07