OL i Tromsø: Hva koster egentlig et idrettsanlegg?

Type/nr A25/08
Skrevet av Karl R. Pedersen
I dette notatet illustreres – ved hjelp av et eksempel – hvordan ulike mål på samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til bygging av et OL-relatert idrettsanlegg, kan beregnes. Utgangspunktet er anleggskostnadene vurdert til markedspriser, inklusive merverdiavgift. Det opereres med tre typer samfunnsøkonomiske kostnader:

1. Nettobelastning for statskassen/skattebetalerne.

2. Samfunnsøkonomiske alternativkostnader: De anvendte ressursenes bidrag til verdiskapning og velferd dersom anlegget ikke bygges.

3. Skattejusterte alternativkostnader: Alternativkostnadene korrigert for effektivitetstap knyttet til innkreving av det nødvendige antall skattekroner.

I tillegg korrigeres det for samfunnsøkonomiske kostnadsbesparelser knyttet til at deler av anlegget finansieres gjennom interne overføringer fra andre idrettsanlegg til OL-relaterte anlegg.


Språk Skrevet på norsk