Publikasjoner

A new method for robustness in rolling horizon planning
David Bredström og Mikael Rönnqvist
R25/08
Refinery production planning – model and solution method
David Bredström, Patrik Flisberg og Mikael Rönnqvist
R24/08
Refinery optimization platform – a user’s manual. Version 1.0
David Bredström, Patrik Flisberg, Linda Rud og Mikael Rönnqvist
R23/08
Indikatorer for lokal sårbarhet. Analyse av norske kommuner 2006-2007 og utviklingen 2004-2007
Rune Mjørlund,Christian Andersen og Stig-Erik Jakobsen
R22/08
Realkompetanse i kommuner. Sluttrapport
Anita E. Tobiassen,Erik Døving og Karen M. Olsen
R20/08
Markedsføring av kjøtt i Norge – organisering og finansieringskilder
Ivar Gaasland, Rune Mjørlund og Erling Vårdal
A11/08
Spatial management of a fishery under parameter uncertainty
Sturla F. Kvamsdal and Theodore Groves
A13/08
Utvikling av eierstrukturen på Oslo Børs
Trond Døskeland og Aksel Mjøs
R14/08