Publikasjoner

Evaluering av to utvalgte internasjonale tjenester i Innovasjon Norge: Seed Forum og Internasjonal Innovasjon
Stig-Erik Jakobsen, Jon Moxnes Steineke, Inger Beate Pettersen og Sigrid Hedin
R20/07
Explaining off-farm labour supply: The importance of income
Espen Bratberg, Lars Petter Holgersen and Erling Vårdal
A44/07
Managing organization development and change across Scandinavian borders
Inger G. Stensaker, Henrik Holt Larsen and Jette Schramm-Nielsen
A42/07
Why are mobile voice calls so expensive when abroad?
Terje Ambjørnsen, Øystein Foros and Ole C. Wasenden
A37/07
Licensing technology and foreclosure
Derek J. Clark, Øystein Foros and Jan Yngve Sand
A36/07
Diagnoseverktøy for skolen som lærende organisasjon
Erik Døving, Rune Lines og Anita Tobiassen
A38/07
Veien mot kunnskapslandet – utfordringer for det norske utdanningssystemet
Kjell G. Salvanes, Jarle Møen, Torbjørn Hægeland, Oddbjørn Raaum og Kjetil Bjorvatn
R01/08
Investment in transmission
Finn R. Førsund
A34/07
Wind power, network congestion and hydro resource utilisation in the Norwegian power market
Finn R. Førsund, Balbir Singh, Trond Jensen and Cato Larsen
A33/07