Er legemidler fremdeles billig i Norge?

Type/nr R06/09
Skrevet av Kurt Brekke, Tor Helge Holmås og Odd Rune Straume
Rapporten sammenligner priser på legemidler i Norge med priser på tilsvarende legemidler i følgende ni referanseland: Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Østerrike. Utvalget består av alle legemidler innenfor de 300 mest omsatte reseptpliktige virkestoffene i Norge for første halvår 2008. Vi beregner først prisindekser for de mest solgte pakkene i Norge. Deretter beregner vi (volumveide) gjennom¬snitts¬priser per dose for hvert virkestoff på grossistnivå (AIP) og apoteknivå (AUP). Basert på disse prisene konstruerer vi (bilaterale og globale) prisindekser for (i) alle legemidler, (ii) legemidler på patent, (iii) legemidler av patent, og (iv) legemidler omfattet av trinnpris¬systemet. Vi har også sammenlignet priser og marginer ved hjelp av regresjonsanalyse. Hovedresultatet er at Norge har blant de laveste prisene på reseptpliktige legemidler i Vest-Europa enten vi ser på patentsegmentet, generikasegmentet eller totalt for alle virkestoff. For trinnpris-legemidler har Norge desidert lavest priser. Vi finner også at Norge er blant de landene som har lavest apotekmarginer. Avslutningsvis undersøker vi utviklingen i priser fra 2007 til 2008. De fleste land, med unntak av Danmark og Finland, har hatt en nominell prisøkning fra 2007 når vi ser på alle virkestoff. Prisøkningen for Norge er imidlertid blant de svakeste. Lave priser og marginer, samt svak prisøkning, i Norge kan forklares med stram pris- og avanseregulering kombinert med konkurransestimulerende tiltak i generika¬segmentet (trinnprisregulering).
Språk Skrevet på norsk