Publikasjoner

Wind power, network congestion and hydro resource utilisation in the Norwegian power market
Finn R. Førsund, Balbir Singh, Trond Jensen and Cato Larsen
A33/07
En kartlegging av holdninger til sykefravær i Norden
Svenn-Åge Dahl, Tor Helge Holmås, Frode Skjeret og Egil Kjerstad
R23/07
Samkjøringsmodellen: En oversikt med vekt på økonomisk tolkning
Finn R. Førsunda, Birger Mob, Balbir Singha, Ove Wolfgangb(aSNF - bSINTEF)
R30/05
Feasibility in Finite Time
Sjur D. Flåm, J.-B. Hiriart-Urruty and A. Jourani
A26/07
Private Information, Transfer Utility, and the Core
Sjur D. Flåm and L. Koutsougeras
A25/07
Risk Exchange as a Market or Production Game
Anders Borglin and Sjur D. Flåm
A24/07