Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet

Type/nr R03/09
Skrevet av Christian Andersen og Rune Mjørlund
Denne rapporten inneholder en diskusjon av konsekvensene ved en liberalisering av postmarkedet, hvor Posten Norges enerett på omdeling av adressert brevpost under 50 gram oppheves. Rapporten er skrevet på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Konsekvensene av en liberalisering diskuteres langs ulike dimensjoner. Det legges til grunn at Posten Norge stadig skal opprettholde landsdekkende tjenester på dagens nivå, og det foreslås at statlig kjøp stadig skal ligge til grunn for finansieringen av pålagte bedriftsøkonomisk ulønnsomme tjenester. Det skisseres et institusjonelt rammeverk for et liberalisert postmarked.
Språk Skrevet på norsk