Beyond Budgeting i StatoilHydroEn kvalitativ studie i bruk av, og begrensninger for, Beyond Budgeting

Type/nr R02/09
Skrevet av Lars Henrik Haaland og Gro Ytreland
StatoilHydro har valgt å gå bort fra budsjetter og over til en styringsform som bygger på prinsippene bak Beyond Budgeting – styring uten budsjett. Denne SNF-rapporten søker å klargjøre hvordan StatoilHydros nye styringsmodell brukes i praksis, samt belyse potensielle og reelle utfordringer som to ulike enheter i konsernet møter etter implementeringen av Beyond Budgeting.
StatoilHydros styringsmodell analyseres ved hjelp av struktureringsteori. Funnene viser at det kan forventes endringer i både signifikerings-, legitimerings- og domineringsstrukturene i organisasjonen på bakgrunn av implementering av den nye styringsmodellen. Empirien viser også at styringsmodellen i all hovedsak brukes som ønsket på ledernivå i de to avdelingene, men på grunn av en rekke begrensninger er den ikke like relevant på lavere nivå i organisasjonen. Derfor styres det fortsatt etter mer tradisjonelle budsjetter på noen områder.
Språk Skrevet på norsk