Publikasjoner

Climate Change and its Effect on the Norwegian Mackerel Fishery
Torbjørn Lorentzen and Rögnvaldur Hannesson
A19/05
Climate Change and its Effect on the Norwegian Herring Fishery
Torbjørn Lorentzen and Rögnvaldur Hannesson
A18/05
Markedsbasert forvaltning av sei
Stein Ivar Steinshamn
R11/05
Barnehagereformen: Finansiering, administrative virkninger og status for gjennomføring i 2004
Christian Andersen, Tone Marie Ektvedt, Tom Eldegard og Frode Kristiansen
R10/05
Personal responsibility and income distribution
Alexander W. Cappelen and Bertil Tungodden
A13/05
Intergenerational Mobility: Trends Across the Earnings Distribution
Espen Bratberg, Øivind Anti Nilsen and Kjell Vaage
A11/05