Publikasjoner

Analyse av tankskipinvesteringer ved bruk av opsjonsteori
Ervin Horn og Kenneth Sørensen
A39/05
Analyse av framtidig kraftsituasjon i Hordaland
Balbir Singh og Tom Eldegard
R18/06
Norske foretaks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og utlandet 2005
Per Heum, Frode Kristiansen, Eirik Vatne og Wibecke Wiig
A28/06
Norwegian Radio Broadcasting: From Public Monopoly to Competitive Homogeneity?
Øystein Foros, Hans Jarle Kind and Helge Østbye
A19/06
Management of Knowledge Workers
Hans K. Hvide and Eirik G. Kristiansen
A25/06
Medier i markedet
Tore Nilssen
A24/06