Konsesjonar og konsesjonsverdi i norsk oppdrettsnæring

Type/nr A39/06
Skrevet av Trond Bjørndal og Harald Aaker
På same måte som ei rekkje andre næringar som er tufta på utvinning av naturressursar, er fiskeoppdrett i Noreg underlagt konsesjonsregulering. Verdien på ein konsesjon for oppdrett av laks er høg. I dette notatet startar ein med definisjon av kva ein konsesjon er og analyserer kvifor konsesjonar har verdi. Gjeldande rekneskapsprinsipp på området vert gjennomgått. Til slutt kjem det forslag om endring av nogjeldande konsesjonsordning.
Språk Skrevet på norsk