Hordaland på nett - En analyse av kommunenes websider

Type/nr A49/06
Skrevet av Ingvill Stensheim og Grete Rusten (prosjektleder)
Denne studien er en analyse av hjemmesidene til kommunene i Hordaland i 2006, og en oppfølger av en tilsvarende analyse som vi utførte for Hordaland fylkeskommune i 2003. Formålet med studien var i 2003 å få økt oppmerksomhet og interesse for temaet e-forvaltning, men også å drøfte noen av implikasjonene av at samfunnet blir mer og mer digitalisert. Rapporten som ble utgitt av Samfunns- og næringslivsforskning fikk tittelen ”Hvordan gjør vi oss nett? Webstrategier for Hordalandskommunene (Rusten og Ellingsen, 2004). I forbindelse med framleggelsen av utredningen ble det arrangert et seminar med samme tittel hvor vi hadde en rekke foredragsholdere både blant forskerne og forvaltningen. I 2006 gjentaes denne webanalysestudien med utgangspunkt i kommunene i Hordaland. Dels anvender vi de samme, dels nye indikatorer og emner. Det første temaet omfatter forvaltningen på nett. Ett av de nye temaene som blir viet spesiell oppmerksomhet er kommunenes profilering av seg selv både med tanke på lokale målgrupper, nasjonal og internasjonal orientering. I tilknytning til et slikt tema er det også relevant å trekke fram språk. Dessuten har vi sett på omfanget av linker til andre offentlige institusjoner, bedrifter og organisasjoner og som dermed supplerer kommunenes egne sider. Det tredje temaet som dekkes gjennom rapporten og seminaret, er universell utforming. Seniorforsker Grete Rusten har vært prosjektleder.
Språk Skrevet på norsk