Regionale virkninger av kulturhusprosjektet innOvata i Volda

Type/nr R31/06
Skrevet av Christian Andersen, Grete Rusten og Ingvill Stensheim
Denne rapporten er dokumentasjonen av SNF-prosjekt 3340 om regionale virkninger av det planlagte kultursenteret innOvata i Volda.
Prosjektet ble gjennomført august til oktober 2006.
Språk Skrevet på norsk