Publikasjoner

Optimal population and capital dynamics in fisheries with irreversible investments
Leif K. Sandal, Stein Ivar Steinshamn and Ayoe Hoff
A11/07
Midtveisevaluering av Arena-programmet
Stig-Erik Jakobsen, Knut Onsager, Aksel Rokkan og Torstein Nesheim
R01/07
Økonomisk analyse av behandling av MS-pasienter med Tysabri® i Norge
Bjørn Svendsen, Jan Harald Aarseth, Harald Nyland og Kjell-Morten Myhr
R09/07
Structural conditions, business models and customer value in heterogeneous network services – A pre-study of five service areas
Per E. Pedersen, Leif B. Methlie, Herbjørn Nysveen, Irena Gjerde, Helge Godø, Anders Henten, Rich Ling, Vladimir Oleshchuk and Frank Reichert
R02/07
Long Term Care and Hospital Length of Stay for Elderly Patients
Tor Helge Holmås, Egil Kjerstad, Frode Kristiansen and Hilde Lurås
A09/07
Høye underskudd og høy produktivitet, er det mulig? - en analyse av Helse Sør RHFs regnskapsmessige resultat og kostnadseffektivitet
Trond Bjørnenak (Norges Handelshøyskole), Kari Nyland (Høgskolen i Sør-Trøndelag) og Oddvar Kaarbøe (Helseøkonomiprogrammet i Bergen)
R07/07