Samkjøringsmodellen: En oversikt med vekt på økonomisk tolkning

Type/nr R30/05
Skrevet av Finn R. Førsunda, Birger Mob, Balbir Singha, Ove Wolfgangb(aSNF - bSINTEF)
Formålet med denne rapporten er å gi en beskrivelse av Samkjøringsmodellen, som benyttes til simulering av drifts- og investeringsbeslutninger i kraftmarkedet. Det gis først en generell beskrivelse av sentrale trekk og egenskaper ved kraftmarkedet. Heretter gis det en enkel presentasjon av modellen med hovedvekt på de økonomiske prinsippene og på modellens bruksområder.
Språk Skrevet på norsk