En kartlegging av holdninger til sykefravær i Norden

Type/nr R23/07
Skrevet av Svenn-Åge Dahl, Tor Helge Holmås, Frode Skjeret og Egil Kjerstad
I denne rapporten studerer vi holdninger til sykefravær i de nordiske landene. Data i undersøkelsen kommer fra en spørreundersøkelse gjennomført av Opinion AS sommeren 2007. Blant de viktigste funnene i studien er at kvinner, eldre, ansatte i privat sektor og arbeidstakere i full stilling har mer restriktive holdninger til fravær sammenlignet med andre. Videre finner vi at det er relativt små variasjoner innenfor det enkelte land i forhold til hvor restriktive holdninger arbeidstakerne har til sykefravær. Mellom de nordiske landene er det imidlertid store variasjoner, og Island og Finland er de to landene som skiller seg ut med de mest restriktive holdningene til sykefravær.
Språk Skrevet på norsk