Veien mot kunnskapslandet – utfordringer for det norske utdanningssystemet

Type/nr R01/08
Skrevet av Kjell G. Salvanes, Jarle Møen, Torbjørn Hægeland, Oddbjørn Raaum og Kjetil Bjorvatn
Denne rapporten er underlagsdokument for et innlegg på NHOs årskonferanse 2008 med samme tittel som rapporten, Veien mot kunnskapslandet - utfordringer for det norske utdanningssystemet. Rapporten sammenfatter den forskningsbaserte kunnskapen om grunnskole, videregående opplæring og høyere utdanning. Fokus er på ressursbruk og skoleresultater, hva som forklarer variasjon i skoleresultater, og foreliggende kunnskap om hva som skaper en god skole og gode læringsmiljø.
Språk Skrevet på norsk