Publikasjoner

Project Valuation when There are Two Cashflow Streams
Magne Emhjellen and Chris M. Alaouze
A36/02
Størrelse og lønnsomhet i den internasjonale olje- og gassindustrien
Petter Osmundsen, Klaus Mohn, Magne Emhjellen og Flemming Helgeland
A34/02
Verdsetting av internasjonale olje- og gasselskaper
Petter Osmundsen, Klaus Mohn, Harald Espedal og Kjell Løvås
A33/02
Styring etter finansielle indikatorer - er oljeselskapene kortsiktige?
Petter Osmundsen, Terje Sørenes, Morten E. Lindbäck og Arnstein O. Wigestrand
A32/02
Economic evaluation of the fisheries policies in Denmark, Iceland and Norway: Some performance indicators
Ragnar Arnason, Leif K. Sandal, Stein I. Steinshamn and Niels Vestergaard
A30/02
Gender Differences in Early Retirement Behaviour
Svenn-Åge Dahl, Øivind Anti Nilsen and Kjell Vaage
A27/02