Publikasjoner

Unionzed Oligopoly, Trade Liberalization and Location Choice
Kjell Erik Lommerud, Frode Meland and Lars Sørgard
A36/01
Who are the Advertisers?
Tore Nilssen and Lars Sørgard
A35/01
Kompetanseutviklingsprogrammets første år. En foreløpig oversikt og vurdering
Erik Døving, Lars-Henrik Johansen og Sveinung Skule
A34/01
Derived Demand and Price Relationships: An Analysis of the Norwegian Cod Sector
Frank Asche, Ola Flaaten, John R. Isaksen and Terje Vassdal
A30/01
The TV Industry: Advertising and Programming
Tore Nilssen and Lars Sørgard
A27/01