Publikasjoner

Tjenesteintegrering i elektronisk handel
Per E. Pedersen og Leif B. Methlie
R21/00
Miljømerking av fisk
Frank Asche, Holger Donath, Robert J. Johnston og Cathy R. Wessells
R16/00
The effect of leadership in a public bad experiment
Erling Moxnes og Eline van der Heijden
R15/00
Leadership and following in a public bad experiment
Eline van der Heijden og Erling Moxnes
R13/00
Assessing thr effects of early retirement programs
Espen Bratberg, Tor Helge Holmås og Øystein Thøgersen
R10/00
Reklamemarkedet: Konkurransemessige synspunkter og delmarkeder
Kjell Grønhaug, Leif E. Hem og Herbjørn Nysveen
R09/00