Publikasjoner

Leadership and following in a public bad experiment
Eline van der Heijden og Erling Moxnes
R13/00
Assessing thr effects of early retirement programs
Espen Bratberg, Tor Helge Holmås og Øystein Thøgersen
R10/00
Reklamemarkedet: Konkurransemessige synspunkter og delmarkeder
Kjell Grønhaug, Leif E. Hem og Herbjørn Nysveen
R09/00
Samfunnsøkonomiske virkninger av den statlige virkemiddelbruken på postområdet
Kenneth Fjell, Afsaneh Bjorvatn, Kåre P. Hagen og Grete Rusten
R06/00
Diversifisering av oljeprisrisiko ved finansielle instrumenter
Espen Henriksen, Egil Matsen og Øystein Thøgersen
R01/00
Delegated bargaining and competition
Tommy Staahl Gabrielsen and Stefan Roth
A37/04
Climate, Competition and the Management of Shared Fish Stocks
Kathleen Miller, Gordon R. Munro and Trond Bjørndal
A33/04