Publikasjoner

Regionale effekter av statlig politikk i kraftsektoren
Grete Rusten og Tom Eldegard
A21/03
National versus international mergers in unionised oligopoly
Kjell Erik Lommerud, Odd Rune Straume and Lars Sørgard
A19/03
Offentlig politikk og regional næringsutvikling i fiskerinæringen
Stig-Erik Jakobsen og Knut Bjørn Lindkvist
A17/03
Regionale og distriktspolitiske effekter av statlig havbrukspolitikk
Stig-Erik Jakobsen, Dag Magne Berge og Bernt Aarset
A16/03
Head office location - Agglomeration, clusters or flow nodes?
Stig-Erik Jakobsen and Knut Onsager
A11/03