Forskning og utvikling i de maritime næringene

Type/nr R71/00
Skrevet av Espen R. Henriksen, Karen Helene Midelfart Knarvik og Frode Steen
Potensielle samvirkegevinster mellom de maritime næringene har vært et sentralt spørsmål i norsk politisk debatt. Gjennom flere studier har forskere forsøkt å kartlegge eksistens og form av mulige samvirkegevinster. Forskning og utvikling (FoU) har i den deskriptive litteraturen vært trukket frem som én kilde til samvirkegevinster, men det har ikke tidligere vært gjennomført økonometriske studier av betydningen av FoU. I denne artikkelen analyserer vi økonometrisk effekten av FoU på produktivitetsutviklingen i de to viktige maritime næringene skipsbygging og utenriks sjøfart. Resultatene viser at investeringer i maritim FoU har hatt betydning for produktivitetsutviklingen i skipsbygging. For utenriks sjøfart finner vi ikke en tilsvarende effekt. Resultatene våre antyder videre at det er FoU knyttet til skipsindustrien, snarere enn samlet FoU innen skipsindustrien og utenriks sjøfart som er avgjørende for produktivitetsutviklingen i skipsbygging.
Språk Skrevet på norsk