Publikasjoner

Indikatorer for lokal sårbarhet. Analyse av norske kommuner 2006-2007 og utviklingen 2004-2007
Rune Mjørlund,Christian Andersen og Stig-Erik Jakobsen
R22/08
Realkompetanse i kommuner. Sluttrapport
Anita E. Tobiassen,Erik Døving og Karen M. Olsen
R20/08
Markedsføring av kjøtt i Norge – organisering og finansieringskilder
Ivar Gaasland, Rune Mjørlund og Erling Vårdal
A11/08
Spatial management of a fishery under parameter uncertainty
Sturla F. Kvamsdal and Theodore Groves
A13/08
Utvikling av eierstrukturen på Oslo Børs
Trond Døskeland og Aksel Mjøs
R14/08
Kapitaltilgangen for SMB i ulike deler av landet
Tommy Stamland, Linda Rud og Aksel Mjøs
R15/08
The Blue Whiting Coalition Game
Nils-Arne Ekerhovd
A23/08