Kunderelasjoners betydning for en bedrifts produktutvikling

Type/nr A07/10
Skrevet av Tone Egeland og Marte Tvinnereim

Denne utredningen studerer hvilke egenskaper ved en relasjon som har betydning for hvorvidt og hvordan kunder involveres i en bedrifts produktutvikling. Studien ser nærmere på seks av ClampOns kunderelasjoner, hvor tre av kundene er kontraktører og tre er operatører. Teori om produktutvikling, relasjoner og kundeinvolvering gir grunnlaget for analysemodell i denne casestudien. Resultater fra studien viser at fem av seks egenskaper har hatt en betydning for kundeinvolvering i ClampOns produktutvikling. Viktige egenskaper er motivet for relasjonsinngåelsen, type relasjonen, kontraktsform, styring av relasjonen og kommunikasjon. Varighet hadde liten betydning. I tillegg viser studien at egenskapene hadde større betydning for kundeinvolveringen til operatørene enn til kontraktørene.

Språk Skrevet på norsk