Evaluering av energileddet i sentralnettstariffen og bruk av marginaltapssatser

Type/nr R22/10
Skrevet av Endre Bjørndal og Mette Bjørndal

I denne rapporten foretar vi en evaluering av energileddet i sentralnettstariffen og bruken av marginaltapssatser. Vi går først gjennom teorien for optimale overføringstariffer og beskriver hvordan marginaltapssatser beregnes og hvordan disse benyttes i kombinasjon med systempris i dagens nettariff. Vi beskriver også utviklingen i den svenske marginaltaps-tariffen, og vi refererer helt kort utviklingen i PJM-området (USAs østkyst). Ettersom det svenske og det norske systemet tilsynelatende er basert på samme prinsipper, problematiserer vi mangelen på harmonisering, ettersom systemene rent faktisk nå er svært forskjellige.
Det er liten tvil om at Statnett har forfinet og forbedret metodene for å beregne marginaltapssatser, samtidig som at flaskehalser fremdeles håndteres ganske forenklet gjennom få og store prisområder på Nord Pool Spot. Vi diskuterer sammenhengen mellom tapstariffen og flaskehalshåndtering, og vi anbefaler at Statnett vurderer å bruke områdepris som avregningspris. Dette vil gjøre det mye enklere for aktørene å ta hensyn til tapskostnadene.


 

Språk Skrevet på norsk