Kunnskapsutvikling i leverandørnettverk. Sertifiseringsregimet som kilde og hinder til kunnskapsutvikling

Type/nr R21/10
Skrevet av Stig Arne Lærkerød

Denne rapporten ser nærmere på kunnskapsutvikling i et underleverandørnettverk tilknyttet subseaindustrien i Hordaland. Rapporten forsøker å vise hvilke faktorer knyttet til tid og rom som positivt påvirker kunnskapsutviklingen i det valgte leverandørnettverket. Selskapers posisjoner i nettverk og deres forskjellige kunnskapsbaser brukes for å differensiere mellom selskaper, og hva som påvirker kunnskapsutvikling i en klyngekontekst. Det fokuseres videre på kunnskapsutvikling som kjennskap til og kunnskap om subseabransjens kvalitets-, standardiserings- og sertifiseringskrav, og hvordan disse må brukes for å arbeide mot kunder og vinne kontrakter."

Språk Skrevet på norsk