Empirisk undersøkelse av konkurransen i helsekostmarkedet - Anvendelse av diversjonsrater for fusjonsvurdering

Type/nr A01/11
Skrevet av Inger Lin Gleditsch

I denne masterutredningen er det foretatt en empirisk undersøkelse av helsekostmarkedet i Bergen, men tanke på en fusjonsvurdering. Ved hjelp av en spørreundersøkelse utført blant kundene til fem helsekostbutikker innenfor et begrenset geografisk område, er det anslått diversjonsrater som anvendes i en markedsavgrensning. Metodene som benyttes er en SSNIP-test og en kritisk tap-analyse, samt en Upward Price Pressure-test. Ved hjelp av disse verktøyene kartlegges hvilke butikker som sammen, under ulike forutsetninger, kunne foretatt en lønnsom prisøkning, og således er nære nok konkurrenter til at en eventuell fusjon mellom dem kan føre til vesentlige begrensninger i konkurranseforholdene. 

Språk Skrevet på norsk