Publikasjoner

Prediksjon av exit og exittyper gjennom ulike forretningssykluser
Erling Ranestad og Øystein Espe Christoffersen
A37/13
Anatomy of Cartel Contracts
Ari Hyytinen, Frode Steen and Otto Toivanen
A49/13
Upstream Merger in a Successive Oligopoly: Who Pays the Price?
Øivind A. Nilsen, Lars Sørgard and Simen A. Ulsaker
A48/13
Fastpris på bøker
Øystein Foros, Erling J. Hjelmeng og Hans Jarle Kind
A47/13
Innovation, human capital and exogenous shocks
Eirik S. Knudsen and Lasse B. Lien
A33/13
Consumer trends and prefences in the demand for food
Alena Lappo, Trond Bjørndal, Jose Fernandez-Polanco and Audun Lem
A51/13
Rent Dissipation and Potential Rents in the North Sea Herring Fishery
Trond Bjørndal,Daniel V. Gordon and Mintewab Bezabih
A26/13
Lønnsomhet i norske sparebanker. En studie av forklaringer til lønnsomhetsvariasjon
Helene Strand Bachmann og Tone Bjørnstad Hanstad
R12/13