Publikasjoner

Crude oil trade and green shipping choices
Haiying Jia
Transportation Research Part D: Transport and Environment, 65, 618-634 (2018)
How does the type of remuneration affect physician behaviour? Fixed salary versus fee-for-service
Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås, Karin Monstad og Odd Rune Straume
A03/18
Emosjonsregulering i ledelse på tvers av organisatoriske og nasjonale grenser
Berit Sund og Synnøve Nesse
Magma, nr. 5, 52-60 (2018)
Hvordan sikre innovasjon ved å samarbeide med en konkurrent?
Synnøve Nesse
Magma, nr. 5, 61-70 (2018)
Consumer responses to hedonic food products: Healthy cake or indulgent cake? Could dialecticism be the answer?
Alexander Jakubanecs, Alexander Fedorikhin and Nina Marianne Iversen
Journal of Business Research, 91, 221-232 (2018)
Enhancing knowledge articulation in communities of practices: The role of the community leader
Isabell Schonhowd Haagensen, Eline Katrin Helland and Torstein Nesheim
International Journal of Knowledge Management Studies, 9(1), 18-30 (2018)
Effekten av strengere internprisingsregler på overskuddsflytting i flernasjonale foretak
Julia Tropina Bakke, Arnt Ove Hopland og Jarle Møen
Magma, 21(1), 62-70 (2018)
Stochastic electricity dispatch: A challenge for market design
Endre Bjørndal, Mette Bjørndal, Kjetil Trovik Midthun and Asgeir Tomasgard
Energy, 150, 992-1005 (2018)
Measuring Potential Rents in the North Sea Herring Fishery
Ragnar Arnason, Trond Bjørndal, Daniel V. Gordon and Mintewab Bezabih
American Journal of Agricultural Economics, 100(3), 889-905 (2018)