Publikasjoner

Hvordan "mission" motiverer ansatte til gode prestasjoner
Alexander Madsen Sandvik, Steven Whiting og Arne Seglem Larsen
Magma, nr. 7, 71-76 (2019)
Virtuell samhandling - Når kaffepausen blir elektronisk
Vidar Schei, Therese E. Sverdrup, Marit Heiene og Sindre Godvik Olsen
Magma, nr. 7, 48-60 (2019)
HR og bemanning når profesjonelle tjenestebedrifter blir globale
Karen Modesta Olsen
Magma, nr. 7, 40-47 (2019)
30 år med internasjonal kunnskapsdeling i Telenor - erfaringer og veien videre
Frank Elter, Jarle Hildrum og Paul N. Gooderham
Magma, nr. 7, 20-29 (2019)
Developing brand emotions across cultures: Effects of self-construal and context
Aleksander Jakubanecs, Magne Supphellen, Hege Mathea Haugen and Njål Sivertstøl
Journal of Consumer Marketing, 36(4), 472-483 (2019)
International Debt Shifting: The Value-Maximizing Mix of Internal and External Debt
Jarle Møen, Dirk Schindler, Guttorm Schjelderup and Julia Tropina Bakke
International Journal of the Economics of Business, 26(3), 431-465 (2019)
Building Conditions in Norwegian Local Governments: Trends and Determinants
Arnt Ove Hopland og Sturla F. Kvamsdal
Facilities, 37(3/4), 141-156 (2019)
A fine balance? Unwrapping the coexistence of projects and non-projects in the core of the organization
Torstein Nesheim
International Journal of Managing Projects in Business (2019)
Algoritme-aversjon
Hallgeir Sjåstad
Magma, nr. 8, 63-70 (2019)
Samhandling i virituelle team
Kristian Westbye Ølstad og Ola Ringen
R03/19
Transport services and the valuation of flexibility over business cycles
Jostein Tvedt
Transportation Research Part A: Policy and Practice, 130, 517-528 (2019)
Globalisering og verdiskaping i norsk økonomi
Per Heum
Magma, nr. 7, 16-19 (2019)
Eierskap i norsk oppdrettsnæring
Linda Nøstbakken og Simon Flatebø Selle
A05/19