Publikasjoner

Avbyråkratisering i staten? Utfordringer ved prosjekt- og teamorganisering
Nicolay Mydland og Torstein Nesheim
Nordiske Organisasjonsstudier, 19(2), 3-24 (2017)
Organizational Purpose in Management Control Systems
Andreas Lie Hauge and Dan-Richard Knudsen
R03/17
Inter- og intraorganisatorisk samordning: Lærdommer fra strategien "Bolig for velferd"
Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen og Torstein Nesheim
Nordiske Organisasjonsstudier, 19(1), 24-50 (2017)
Mellomledd i oppdragsmarkedet
Liv Helene Roverud, Tor Kristian Kjølvik, Torstein Nesheim og Kristin Jesnes
Søkelys på arbeidslivet, nr. 3, 199-215 (2017)
Norwegian port connectivity and its policy implications
Haiying Jia, Ove Daae Lampe, Veronika Solteszova and Siri P. Strandenes
Maritime Policy & Management (2017)
Delings- og formidlingsøkonomi: Muligheter og utfordringer
Nina M. Iversen, Leif E. Hem, Alexander Jakubanecs, Eivind Farstad og Ove Langeland
R02/17
Upstream Partnerships among Competitors when Size Matters
Øystein Foros and Hans Jarle Kind
A06/17
Individuelle priser i dagligvaremarkedet – et fangens dilemma for kjedene?
Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Frode Steen
A04/17