Bør norske merkevarer i asiatiske markeder kulturtilpasses?

Type/nr Magma, nr. 6, 73-81 (2020)
Skrevet av Njål Sivertstøl, Magne Supphellen, Alexander Jakubanecs og Hege Mathea Haugen