On Shared Use of Renewable Stocks

Type/nr European Journal of Operational Research (2020)
Skrevet av Nils-Arne Ekerhovd, Sjur Didrik Flåm and Stein Ivar Steinshamn