I Melchior, A. og Nilssen, F. (red.): Sjømatnæringen og Europa. EØS og alternativene. Oslo: Universitetsforlaget

Type/nr Brexit og framtidig fiskeriforvaltning i Nordsjøen (2020)
Skrevet av Trond Bjørndal og Gordon R. Munro