Household Bargaining and Spending on Children: Experimental Evidence from Tanzania

Type/nr Economica (2020)
Skrevet av Charlotte Ringdal and Ingrid Hoem Sjursen