Publikasjoner

Secularity, abortion, assisted dying and the future of conscientious objection: modelling the relationship between attitudes
Morten Magelssen, Nhat Quang Le and Magne Supphellen
BMC Medical Ethics, 20(65) (2019)
Hvordan "mission" motiverer ansatte til gode prestasjoner
Alexander Madsen Sandvik, Steven Whiting og Arne Seglem Larsen
Magma, nr. 7, 71-76 (2019)
Virtuell samhandling - Når kaffepausen blir elektronisk
Vidar Schei, Therese E. Sverdrup, Marit Heiene og Sindre Godvik Olsen
Magma, nr. 7, 48-60 (2019)
HR og bemanning når profesjonelle tjenestebedrifter blir globale
Karen Modesta Olsen
Magma, nr. 7, 40-47 (2019)
30 år med internasjonal kunnskapsdeling i Telenor - erfaringer og veien videre
Frank Elter, Jarle Hildrum og Paul N. Gooderham
Magma, nr. 7, 20-29 (2019)
Developing brand emotions across cultures: Effects of self-construal and context
Aleksander Jakubanecs, Magne Supphellen, Hege Mathea Haugen and Njål Sivertstøl
Journal of Consumer Marketing, 36(4), 472-483 (2019)
International Debt Shifting: The Value-Maximizing Mix of Internal and External Debt
Jarle Møen, Dirk Schindler, Guttorm Schjelderup and Julia Tropina Bakke
International Journal of the Economics of Business, 26(3), 431-465 (2019)
Building Conditions in Norwegian Local Governments: Trends and Determinants
Arnt Ove Hopland og Sturla F. Kvamsdal
Facilities, 37(3/4), 141-156 (2019)
A fine balance? Unwrapping the coexistence of projects and non-projects in the core of the organization
Torstein Nesheim
International Journal of Managing Projects in Business (2019)
Algoritme-aversjon
Hallgeir Sjåstad
Magma, nr. 8, 63-70 (2019)
Samhandling i virituelle team
Kristian Westbye Ølstad og Ola Ringen
R03/19
Transport services and the valuation of flexibility over business cycles
Jostein Tvedt
Transportation Research Part A: Policy and Practice, 130, 517-528 (2019)
Globalisering og verdiskaping i norsk økonomi
Per Heum
Magma, nr. 7, 16-19 (2019)