Politisk-administrativ ledelse i Norge og Sverige under pandemien: Forskjell i ansvarsstrategi, kapasitet og legitimitet

Type/nr Magma, nr. 3, 94-103 (2021)
Skrevet av Synnøve Nesse og Tove Frykmer