Parental age and birth defects: A sibling study

Type/nr European Journal of Epidemiology (2021)
Skrevet av Hans Hvide, Julian Vedeler Johnsen and Kjell Gunnar Salvanes