Publikasjoner

Economies of scale in European manufacturing revisited
Espen R. Henriksen, Karen Helene Midelfart Knarvik and Frode Steen
R18/01
Dokumentasjon av JORDMOD
Ivar Gaasland (SNF), Klaus Mittenzwei (NILF), Gjermund Nese (SNF) og Arvid Senhaji (NILF)
R17/01
En generell likevektsmodell med fokus på jordbruk og næringsmiddelindustri
Ivar Gaasland, Afsaneh Bjorvatn og Arngrim Hunnes
R16/01
To Peg or not to Peg? A Simple Model of Exchange Rate Regime Choice in Small Economies
Helge Berger, Henrik Jensen and Guttorm Schjelderup
R14/01
Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk
Kari Holmefjord og Elisabeth Steckmest
R06/01
Eldre ledere - ressurser og karrierealternativer. En utredning skrevet for K-bank
Svenn-Åge Dahl i samarbeid med Tom Colbjørnsen, Paul Gooderham, Per Heum og Arne Selvik
R05/01