Publikasjoner

Resultatavhengig belønning. En utredning skrevet for Kreditkassen
Tom Colbjørnsen i samarbeide med Iver Bragelien, Frøystein Gjesdal, Kåre Petter Hagen, Per Heum og Kjell G. Salvanes
R25/00
Fremtidig utvikling i skipsfarten og skipsfartens markeder
Atle Minsaas, Petter C. Omtvedt, Sigbjørn Sødal og Tor Wergeland
R24/00
Tjenesteintegrering i elektronisk handel
Per E. Pedersen og Leif B. Methlie
R21/00
Miljømerking av fisk
Frank Asche, Holger Donath, Robert J. Johnston og Cathy R. Wessells
R16/00
The effect of leadership in a public bad experiment
Erling Moxnes og Eline van der Heijden
R15/00