Publikasjoner

Finansieringssystem for dekning av fellesgoder i reiselivet
Eivind Farstad, Ole Skalpe og Sigurd V. Troye
R53/01
Globalization, Industrial Policy and Clusters
Rikard Forslid and Karen Helene Midelfart Knarvik
R49/01
Vertical Relationships in the Value Chain: An Analysis Based on Price Information for Cod and Salmon in Europe
Frank Asche, Jessica Hartmann, Abdulai Fofana, Shabbar Jaffry and Rui Menezes
R48/01
Skipsfartskrisen og utviklingen i norsk skipsfart
(Kun bokutgave for salg. Kan bestilles på tlf. 55 95 95 00)Stig Tenold
R45/01
Bruk av ulike informasjonstjenester på Internett ved produktsøk
Per E. Pedersen og Herbjørn Nysveen
R42/01