Publikasjoner

Cost Estimates and Investment Decisions
Kjetil Emhjellen, Magne Emhjellen and Petter Osmundsen
R30/01
Bruk av effektiviseringsfaktor ved inntektsrammeregulering av nettselskap
Christian Andersen, Balbir Singh og Inger Øydis Storebø
R24/01
Organisering av transmisjonsfunksjonen
Jan Gaute Sannarnes og Balbir Singh
R23/01
En prinsipiell drøfting av effekter for norsk sjømateksport av reduserte handelsbarrierer
Stein Ivar Steinshamn, Frank Asche og Ragnar Tveterås
R20/01
Endringer i regler for uføre- og alderspensjonister- hvordan påvirkes arbeidstilbudet for disse gruppene?
Arild Aakvik, Afsane Bjorvatn, Tor Helge Holmås og Elisabeth Steckmest
R19/01