Publikasjoner

Foreign Direct Investment, Regional Change and Poverty: Identifying Norwegian controlled FDI in developing countries
Arnt Fløysand, Håvard Haarstad, Stig-Erik Jakobsen and Anders Tønnesen
R04/05
Climate Change and its Effect on the Norwegian Mackerel Fishery
Torbjørn Lorentzen and Rögnvaldur Hannesson
A19/05
Climate Change and its Effect on the Norwegian Herring Fishery
Torbjørn Lorentzen and Rögnvaldur Hannesson
A18/05
Markedsbasert forvaltning av sei
Stein Ivar Steinshamn
R11/05
Barnehagereformen: Finansiering, administrative virkninger og status for gjennomføring i 2004
Christian Andersen, Tone Marie Ektvedt, Tom Eldegard og Frode Kristiansen
R10/05