Publikasjoner

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av timemåling og toveiskommunikasjon
Christian Andersen og Arne-Christian Lund
A70/05
Market based supply of North Sea Herring and Icelandic Cod
Trond Bjørndal and Linda Nøstbakken
A67/05
Vaporware
Jay Pil Choi, Eirik Gaard Kristiansen and Jae Nahm
A66/05
Analyse av konkurransen i det norske bladmarkedet
Jannicke Schancke Methlie
A52/05
Reguleringer av markedsadgang for norsk laks til EU
Frank Asche, Atle G. Guttormsen and Ragnar Tveterås
R25/05
Why potential entry may increase platform sponsors’ profit
Øystein Foros, Hans Jarle Kind and Jan Yngve Sand
A62/05